Penglibatan wanita dalam dunia keusahawanan bukanlah perkara asing lagi. Kerajaan serta pelbagai pihak termasuklah PUNB telah melaksanakan pelbagai inisiatif dalam usaha memartabatkan usahawan wanita selain …