Pelanggan-pelanggan kami sentiasa menjadi keutamaan kami dan PUNB berdedikasi dalam memastikan bahawa maklumat dalam talian kami yang swasta, selamat dan terjamin. Pendek kata, privasi anda adalah keutamaan kami. Dasar privasi ini direka untuk menjelaskan beberapa prinsip-prinsip privasi kita mematuhi, dalam menyediakan pengalaman dalam talian yang bertanggungjawab dan boleh dipercayai.

Jenis-jenis maklumat

Apabila mendaftar dengan mana-mana skim atau program online melalui laman web ini, anda akan dikehendaki untuk menyediakan kami dengan maklumat seperti nama, alamat, umur, jantina, dan nombor kad pengenalan.

Penggunaan maklumat

Maklumat yang dikumpulkan digunakan terutamanya untuk pangkalan data kami dan menawarkan produk atau perkhidmatan tambahan yang kami percaya boleh memberi manfaat kepada anda.

Akses pekerja

Akses pekerja hanya terhad kepada pekerja-pekerja yang diberi kuasa yang penuh terlatih dalam mengendalikan maklumat anda. Mana pegawai ini perlu untuk memastikan kerahsiaan maklumat anda dan untuk menghormati privasi anda pada setiap masa. Pekerja yang mempunyai akses kepada maklumat anda akan dikenakan tindakan disiplin, mereka gagal untuk mematuhi dasar privasi ini dipinda.

Langkah-langkah keselamatan yang diterima pakai untuk melindungi maklumat pengguna

Kami melindungi maklumat anda di pusat data yang sangat selamat, pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat komputer. Kami telah dimasukkan ke dalam tempat, sistem kawalan perlindungan privasi yang direka untuk memastikan bahawa maklumat pelanggan-pelanggan kami kekal selamat, selamat dan swasta.

Perkongsian maklumat

Kami hanya akan mendedahkan maklumat anda hanya:

  • Apabila ia dikehendaki oleh undang-undang

Apabila pendedahan itu diperlukan di bawah undang-undang atau peraturan, agensi kerajaan atau perintah mahkamah.

  • Apabila ia melibatkan kepentingan awam.

Apabila pendedahan itu diperlukan untuk melindungi kepentingan orang ramai, contohnya dalam pengesanan jenayah, dan sebagainya.

  • Jika ia dibenarkan oleh anda

Ketepatan maklumat

Menyimpan data dan maklumat yang tepat dan terkini adalah sangat penting kepada kami. Anda boleh membantu kita menyimpan rekod yang tepat dengan memaklumkan kami tentang sebarang perubahan. Jika anda mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa rekod anda dengan kami adalah tepat, tidak lengkap atau tidak dikemaskini, sila tulis kepada kami. Kami akan membetulkan rekod anda dengan sewajarnya.

Aduan Pelanggan

Anda boleh menangani sebarang pertanyaan, kebimbangan atau aduan yang berkaitan dengan maklumat atau data anda dengan menulis atau menghantar e-mel kepada kami.