Dalam menghadapi industri 4.0, semakin banyak industri yang menggunakan sumber tenaga manusia mula beralih kepada tenaga kerja automasi.

Apakah yang membezakan kedua-dua sumber tenaga ini?…