Mari sama-sama mendalami kisah usahawan PUNB, Dr. Leny Marlina, seorang doktor dan usahawan wanita mendidik dan memberi kesedaran tentang bahayanya penyakit ‘3 serangkai’ dan langkah …