Memperluas operasi perniagaan ke luar negara bukan sahaja membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan kejayaan, tetapi juga memperluas jangkauan pasaran serta meningkatkan keupayaan persaingan. Dengan …