Mengawal emosi ketika bekerja merupakan tanggungjawab kendiri kepada pekerja dan majikan. Bijak mengawal emosi dapat mewujudkan suasana kerja yang harmoni dan kondusif selain mampu meningkatkan …